Reiger 35 Muntendam, Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) Z2018-00003168

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Midden-Groningen. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Muntendam
  2. gmb-2018-91065
  • Onderwerp: Bestuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2018

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen heeft besloten omde volgende aanvraag om omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingenomgevingsrecht (Wabo), te verlenen en op de hieronder vermelde datum hebben verzonden aan deaanvrager:- Reiger 35, 9649 LB in Muntendam, het bouwen van een woonhuis, 26 april 2018Bezwaar en voorlopige voorzieningAls u belanghebbende bent, kunt u tegen dit besluit bezwaar maken. U kunt dit doen door binnen zesweken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het collegevan burgermeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen.Als onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffenvan een voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter in Groningen (rechtbankNoord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen). Ditverzoek kan tevens digitaal worden ingediend bij de genoemde rechtbank viahttp://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor dient u wel te beschikken over een elektronischehandtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.InformatieVoor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Midden-Groningen,Gorecht-Oost 157, 9603 AE Hoogezand, (0598) 373737.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitmuntendam.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen