Bekendmaking vastgesteld wijzigingsplan Tolweg, Muntendam

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Menterwolde. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Muntendam
  2. stcrt-2011-5139
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2011

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Menterwolde maakt bekend dat zij op het wijzigingsplan Tolweg, Muntendam hebben vastgesteld: Het plangebied voor de wijziging betreft het eerste gedeelte van de tweede fase van de woonwijk ‘Tolweg’ in Muntendam. Dit gedeelte heeft betrekking op het realiseren van 33 woningen. Het plan ligt aan de zuidzijde van Muntendam. Het bovengenoemde wijzigingsplan ligt samen met de bijbehorende stukken, met ingang van 24 maart 2011 gedurende een periode van zes weken ter inzage in het gemeentehuis (kamer 203), Kerkstraat 2 te Muntendam ter inzage. Het plan is ook digitaal beschikbaar via www.menterwolde.nl. Gedurende de termijn van inzage kunnen belanghebbenden gemotiveerd beroep aantekenen bij de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 150 te 9700 AD Groningen. Beroep kan worden aangetekend door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren te hebben gebracht. Het beroepschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Verder dient zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, te worden overlegd. Indien beroep wordt ingesteld is het, in spoedeisende gevallen, tevens mogelijk om een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de president van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 150 te 9700 AD Groningen.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitmuntendam.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen