Oosterweg 41a Muntendam, Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere procedure) Z2020-00011922

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Midden-Groningen. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Muntendam
  2. gmb-2021-9908
  • Onderwerp: Bestuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2021

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Midden-Groningen heeft besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de beslistermijn met zes weken te verlengen:- Oosterweg 41a, 9649 JV Muntendam, voor het bouwen van een springhal en stal, ingediend op 7 december 2020.InformatieVoor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 166, 9603 AC Hoogezand, (0598) 37 37 37.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitmuntendam.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen