Verleende evenementenvergunning: Lichtjesroute Muntendam

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Midden-Groningen. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Muntendam
  2. gmb-2019-279120
  • Onderwerp: Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2019

 

Omschrijving:

De burgemeester van de gemeente Midden-Groningen maakt bekend dat de volgende vergunning op grond van artikel 2:25 en 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is verleend. Omschrijving: lichtjesroute door MuntendamDatum: 23 december 2019Locatie: Route door MuntendamDatum verzending: 08-11-2019Zaaknummer: 2019-035103BezwaarAls u belanghebbende bent, kunt u tegen dit besluit per brief of fax -dus niet per e-mail - bezwaar maken. Dat moet dan binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit. U moet het bezwaarschrift richten aan de burgemeester van Midden-Groningen.In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden:uw naam en adres;de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;de reden waarom u bezwaar maakt;een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar zich richt.Stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee. U moet het bezwaarschrift ondertekenen. Als het bezwaarschrift in een andere dan een EU-taal is geschreven moet u, als daarom wordt gevraagd, voor een goede Nederlandse vertaling zorgen.Voorlopige voorziening in geval van bezwaarTijdens de bezwaarschriftprocedure is het besluit geldig. De uitvoering van het besluit kan uw belangen schaden. Om dit te voorkomen kunt u de rechter schriftelijk verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een voorlopige voorziening is hier een speciale regeling voor de periode dat het bezwaarschrift nog in behandeling is. De voorzieningenrechter van de rechtbank Noord Nederland treft een voorlopige voorziening als die, gelet op de betrokken belangen, direct nodig is. Het adres waar u een verzoek om voorlopige voorziening kunt doen is: rechtbank Noord Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Hieraan zijn wel kosten verbonden.Vragen?Als u naar aanleiding van deze vergunning nog vragen heeft, dan kunt u bellen met een medewerker van het Contactplein van de gemeente Midden-Groningen via telefoonnummer 0598-373737.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitmuntendam.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen