Bekendmaking ontwerp-projectbesluit uitbreiding van de oefenruimte bij de sportaccommodatie Singelweg 5 te Muntendam

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Menterwolde. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Muntendam
  2. stcrt-2010-11930
  • Onderwerp: Bestuur | Gemeenten
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2010

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Menterwolde maken bekend het plan te hebben om op basis van artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening een projectbesluit te nemen voor uitbreiding van de oefenruimte bij de sportaccommodatie op het perceel Singelweg 5 te Muntendam. In verband hiermee, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.11 van de Wet ruimtelijke ordening, juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, liggen de hierna te noemen stukken met ingang van 29 juli 2010 gedurende een periode van 6 weken, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis (kamer 203) te Muntendam. Daarnaast is het plan te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het betreft: – het ontwerp-projectbesluit – bijbehorende bescheiden, zoals de ruimtelijke onderbouwing. In de ruimtelijke onderbouwing is een nadere motivering gegeven van het project. Tijdens de inzagetermijn kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze aar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Menterwolde, Postbus 2, 9649 ZG te Muntendam. In de zienswijze moet duidelijk worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpprojectbesluit deze betrekking heeft. Een bezwaarschriftprocedure na het daadwerkelijke besluit is vervolgens niet mogelijk. Wel is dan beroep mogelijk bij de rechtbank. Voor meer informatie over deze kennisgevig kunt u contact opnemen met mevrouw M. Bakker. Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken zijn vanaf 29 juli digitaal te raadplegen op onze website: www.menterwolde.nl

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitmuntendam.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen