Ontwerp wijzigingsplan Muntendam, Tussenklappen Westzijde 30

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Midden-Groningen. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Muntendam
  2. stcrt-2019-55583
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2019

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen maken bekend, dat het ontwerp wijzigingsplan Muntendam, Tussenklappen Westzijde 30 vanaf donderdag 10 oktober 2019 zes weken ter inzage ligt.Inhoud van het planHet plan maakt de realisatie mogelijk van een kleinschalige windturbine en biedt ruimte voor een bedrijfsloods. Hiervoor wordt het bouwvlak van het agrarisch bedrijf aangepast. De ashoogte van de windturbine is 15 meter. Het plan inzienHet ontwerp en bijbehorende stukken kunt u inzien van donderdag 10 oktober 2019 tot en met woensdag 20 november 2019. Tijdens deze periode is het ontwerp wijzigingsplan te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.1952.wpmtdtussenkw30-on01.U kunt het ontwerp wijzigingsplan ook bekijken via de gemeentelijke website www.midden-groningen.nl, onder het kopje Thema’s > Plannen en projecten > Bestemmingsplannen > Muntendam. Daarnaast kunt u een papieren versie van het ontwerp wijzigingsplan inzien bij het Contactplein van de gemeente (Gorecht-Oost 166 in Hoogezand).Reageren op het plan (indienen zienswijze)Tijdens de hiervoor genoemde periode kan iedereen een zienswijze naar voren brengen tegen het ontwerp wijzigingsplan. Dit kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Midden-Groningen, Postbus 75, 9600 AB Hoogezand. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze vragen wij u om minimaal een week voor het einde van de genoemde periode een afspraak te maken met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling.InformatieMocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer (0598) 37 37 37.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitmuntendam.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen