Ontwerp bestemmingsplan Muntendam, Oosterweg 41b en Egypteneind 10

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Midden-Groningen. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Muntendam
  2. gmb-2020-333911
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2020

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen maken bekend, dat het ontwerp bestemmingsplan Muntendam, Oosterweg 41b en Egypteneind 10 vanaf donderdag 17 december 2020 zes weken ter inzage ligt.Inhoud van het planAan de Oosterweg 41b te Muntendam bevond zich het voormalige afvalbrengstation van de gemeente. Na opheffing van dat station heeft de huidige eigenaar bij de gemeente een verzoek gedaan om ter plaatse een bedrijfsmatige, gebruiksgerichte paardenhouderij te starten. De gemeente vindt dit initiatief een prima herinvulling van het terrein en heeft aangegeven aan een dergelijke ontwikkeling haar medewerking te willen verlenen.Naast de herontwikkeling op dat perceel worden met het bestemmingsplan ook de mogelijkheden voor een uitbreiding van de hobbymatige paardenhouderij aan het Egypteneind 10 beperkt. Het plan inzienHet ontwerp bestemmingsplan Muntendam, Oosterweg 41b en Egyppteneind 10 met bijbehorende stukken kunt u inzien van donderdag 17 december 2020 tot en met woensdag 27 januari 2021. Inzien kan op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.1952.bpmtdoostwg41egy10-on01 en op www.midden-groningen.nl/bestemmingsplannen.Ook kunt u een papieren versie inzien bij het Contactplein, locatie Hooge Meeren (Gorecht-Oost 166 te Hoogezand). Inzien kan tijdelijk alleen op afspraak via 0598 - 37 37 37 en alleen tijdens de openingstijden.Reageren op het plan (indienen zienswijze)Tijdens de hiervoor genoemde periode kan iedereen een zienswijze naar voren brengen tegen het ontwerp bestemmingsplan. Dit kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar de gemeenteraad van Midden-Groningen, Postbus 75, 9600 AB Hoogezand, onder vermelding van het zaaknummer 2019-019568. Voor een mondelinge zienswijze vragen wij u om minimaal een week voor het einde van de genoemde periode een afspraak te maken met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling.Wij wijzen u er alvast op, dat u alleen een beroepschrift tegen het vastgestelde bestemmingsplan kunt indienen als u belanghebbende bent en tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen dit ontwerp bestemmingsplan óf kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.InformatieHeeft u nog vragen? Neem dan contact op met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling via 0598 - 37 37 37.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitmuntendam.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen