Ontheffing voor het opzettelijk vernielen, beschadigen of wegnemen van nesten, rustplaatsen of eieren ten aanzien van huismus en gierzwaluw en het opzettelijk verstoren, beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen ten aanzien van gewone dwergvleermuis aan het Voorste Streekje en de Kleine Venne te Muntendam

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Groningen. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Muntendam
  2. prb-2024-2863
  • Onderwerp: Natuur en milieu | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/prb/2024

 

Omschrijving:

De provincie Groningen heeft een ontheffing Wet natuurbescherming verleend aan Woonstichting Groninger Huis. De provincie geeft hiermee toestemming voor het opzettelijk vernielen, beschadigen of wegnemen van nesten, rustplaatsen of eieren ten aanzien van huismus en gierzwaluw en het opzettelijk verstoren, beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen ten aanzien van gewone dwergvleermuis vanwege de verduurzaming van woningen aan het Voorste Streekje en de Kleine Venne te Muntendam. Het dossiernummer is K58535.Meer informatie over de ontheffingHet besluit en de documenten die daarbij horen, kunt u tot en met 9 april 2024 digitaal inzien. Lukt het niet of wilt u de documenten graag op papier bekijken? Neem dan contact op met de provincie Groningen, Sint Jansstraat 4 te Groningen, telefoonnummer 050 - 3164911.Bent u het niet eens met de ontheffing?Als u het niet eens bent met deze ontheffing, dan kunt u tot en met 9 april 2024 een bezwaarschrift indienen. Meer informatie over hoe u bezwaar kunt maken, staat op provinciegroningen.nl/bezwaarmaken.nl.Dat u bezwaar maakt, heeft geen directe gevolgen voor de verleende ontheffing. De activiteiten waarvoor de ontheffing is verleend, mogen worden uitgevoerd ondanks uw bezwaar. Wilt u de uitkomst van uw bezwaarprocedure niet afwachten vanwege een spoedeisende situatie? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland verzoeken om een voorlopige voorziening, bijvoorbeeld schorsing van het besluit. Hoe dat in zijn werk gaat, kunt u vinden op rechtspraak.nl/voorlopigevoorziening. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening moet u (griffierecht) betalen.Heeft u vragen?Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de provincie Groningen via 050 – 3164911 of een e-mail sturen naar natuurbeschermingswet@provinciegroningen.nl. Vermeld daarbij het dossiernummer K58535.Waarom publiceert de provincie Groningen dit bericht?Het kan zijn dat besluiten van de provincie Groningen zoals vergunningen, bouwplannen en regelgeving van invloed zijn op uw leefomgeving. Door het publiceren van dit bericht laten wij u weten welk besluit wij hebben genomen of van plan zijn te nemen.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitmuntendam.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen