Ontwerpbesluit ter inzagelegging: Paracommerciële Alcoholvergunning Stichting Eem Aans Muntendam

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Midden-Groningen. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Muntendam
  2. gmb-2022-309433
  • Onderwerp: Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2022

 

Omschrijving:

De burgemeester van de gemeente Midden-Groningen maakt bekend dat een ontwerpbesluit voor het verlenen van een Alcoholvergunning aan de Stichting Eem Aans voor de inrichting aan de Middenweg 32, 9649 HW Muntendam ter inzage ligt. Dit maakt de burgemeester bekend ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6 van de Alcoholwet, in combinatie met artikel 3:11 van de Algemene wet bestuursrecht.Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen van 5 juli 2022 tot en met 16 augustus 2022 ter inzage in het gemeentehuis in Hoogezand. Belanghebbenden kunnen, op grond van artikel 3:16 van de Algemene wet bestuursrecht, tijdens de genoemde termijn schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de burgemeester, Postbus 75, 9600 AB in Hoogezand. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het Contactplein van de gemeente Midden-Groningen, telefoonnummer (0598) 373737.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitmuntendam.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen