Kerkstraat 2 Muntendam, Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere procedure) Z2022-005044

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Midden-Groningen. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Muntendam
  2. gmb-2022-286993
  • Onderwerp: Bestuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2022

 

Omschrijving:

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen heeft besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de beslistermijn te verlengen met 6 weken:- Kerkstraat 2, 9649 GR te Muntendam, voor een tijdelijke bewoning van het gemeentehuis, ingediend op 15 mei 2022informatieHeeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met Team VVL Bouw van de Omgevingsdienst Groningen via telefoonnummer: 0598-788000

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitmuntendam.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen