Ontwerp bestemmingsplan Muntendam, Tolweg Fase 2

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Midden-Groningen. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Muntendam
  2. gmb-2021-398471
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2021

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen maken bekend, dat het ontwerp bestemmingsplan ‘Muntendam, Tolweg Fase 2’ vanaf donderdag 11 november 2021 zes weken ter inzage ligt.Inhoud van het planOnderhavig bestemmingsplan betreft het tweede deel van fase 2 van het plangebied Tolweg, gelegen aan de zuidwestzijde van de kern Muntendam. Het plangebied maakt onderdeel uit van de uitbreidingslocatie Tolweg. Dit deel krijgt met dit bestemmingsplan een woonbestemming. Het bestemmingsplan voorziet ook in de wijziging van het deelgebied aangemerkt voor bijzondere woningtypen (de zogenaamde ‘hoven’). Als vervanging van deze hoven is gekozen voor een gemengd woongebied met een variatie in woningtypen vrijstaand en twee-onder-één kapwoning. Hoofdstuk 4.5 uit het beeldkwaliteitsplan Tolweg Muntendam uit 2007 wordt hiervoor gewijzigd. Deze wijziging is verwerkt in een inpassingsplan dat als bijlage opgenomen is bij het bestemmingsplan en gelijktijdig hiermee in procedure wordt gebracht. Het plan inzienHet ontwerp bestemmingsplan ‘Muntendam, Tolweg Fase 2’ met bijbehorende stukken kunt u inzien van donderdag 11 november 2021 tot en met woensdag 22 december 2021. Inzien kan op www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.1952.bpmtdtolwegfase2-on01 en op www.midden-groningen.nl/bestemmingsplannen. Ook kunt u een papieren versie inzien bij het Contactplein, locatie Hooge Meeren (Gorecht-Oost 157 te Hoogezand). Inzien kan alleen tijdens de openingstijden.Reageren op het plan (indienen zienswijze)Tijdens de hiervoor genoemde periode kan iedereen een zienswijze naar voren brengen tegen het ontwerp bestemmingsplan. Dit kan schriftelijk. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar de gemeenteraad van Midden-Groningen, Postbus 75, 9600 AB Hoogezand, onder vermelding van het bestemmingsplan ‘Muntendam, Tolweg fase 2’ nummer 655302. De tijdig ingediende reacties worden betrokken bij de verdere besluitvorming over het bestemmingsplan. InformatieHeeft u nog vragen? Neem dan contact op met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling via 0598 - 37 37 37

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitmuntendam.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen