Ontwerp bestemmingsplan Kindcentrum Muntendam

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Midden-Groningen. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Muntendam
  2. 57385bfd04e411bdc746e56bded88eb4
  • Onderwerp: bestemmingsplan
  • Waar: lokalebekendmakingen 
  • Categorie: lokalebekendmakingen

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen maken bekend, dat het ontwerp bestemmingsplan Kindcentrum Muntendam vanaf donderdag 21 december 2023 zes weken ter inzage ligt.   Inhoud van het plan OBS Menterhorn en CBS de Parel in Muntendam zijn aan vervanging toe. Voor het nieuwe kindcentrum inclusief kinderopvang is gekozen voor de plek van de voormalige sporthal “de Ruitershorn” aan de Helder Camaraweg. Dit perceel heeft nu nog de bestemming Sport. Het perceel waar de huidige school op staat, wordt ook onderdeel van het nieuwe kindcentrum. Het kindcentrum past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Om het mogelijk te kunnen maken, is een nieuw bestemmingsplan nodig.   Het plan inzien Het ontwerp bestemmingsplan Kindcentrum Muntendam met bijbehorende stukken kunt u inzien van donderdag 21 december 2023 tot en met woensdag 31 januari 2024. Inzien kan op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.1952.bpmtdkcmuntendam-on01, en op www.midden-groningen.nl/bestemmingsplannen. Ook kunt u een papieren versie inzien bij het Contactplein, locatie Huis van Cultuur en Bestuur (Gorecht-Oost 157 te Hoogezand). Dit kan tijdens de openingstijden.   Reageren op het plan (indienen zienswijze ) Van donderdag 21 december 2023 tot en met woensdag 31 januari 2024 kan iedereen een zienswijze naar voren brengen tegen het ontwerp bestemmingsplan. Dit kan schriftelijk of mondeling. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar de gemeenteraad van Midden-Groningen, Postbus 75, 9600 AB Hoogezand, onder vermelding van het zaaknummer 1339635. Ook kunt u uw zienswijze per e-mail indienen. U kunt dan uw zienswijze mailen naar zaken@midden-groningen.nl. Denkt u er dan wel om zaaknummer 1339635in de onderwerpbalk te vermelden. Vermeld bij zienswijzen in ieder geval ook uw naam en adresgegevens. Voor een mondelinge zienswijze vragen wij u om minimaal een week voor het einde van de genoemde periode een afspraak te maken met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling.   Informatie Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling via 0598 - 37 37 37.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuitmuntendam.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen